HYBRID 

24K Gold (THC 14.20% CBD .00%) Indica Dominant - $8.00

Lavender (THC 17.39% CBD 0.00%) Indica Dominant – $7.00

White Walker Kush (THC 19.21% CBD 0.00%) Sativa Dominant – $8.00

Blue Dream (THC 16.50% CBD 0.00%) Sativa Dominant – $7.00

 Larry OG (THC 18.00% CBD 0.00%) Indica Dominant – $8.00

Cannatonic (THC 6.50% CBD11.79%) Sativa Dominant – $5.00